interpretacion

Interpretació

Interpretació simultània

La interpretació més completa per a la comunicació més ràpida i exigent.

Un equip de professionals llicenciats, amb una mitjana de 10 anys d’experiència en cabina, que us traduiran en temps real i simultàniament el discurs del ponent a qualsevol llengua predeterminada (i viceversa) a través de radiadors infrarojos.

Interpretació consecutiva

La interpretació més exigent per aquelles reunions amb una elevada càrrega protocol·lària (rodes de premsa amb VIP, actes amb personalitats polítiques, etc), però a un menor cost que la interpretació simultània, tot i que amb el mateix equip de professionals llicenciats, ja que a diferència de l’anterior, no requereix de la instal·lació d’equips de transmissió, receptors, cabines, etc.

Interpretació a cau d’orella

(també anomenada “chuchotage” o “whispering”)

Modalitat d’interpretació consecutiva en la qual l’intèrpret xiuxiueja a l’orella del client els continguts de la ponència i els tradueix simultàniament. Es tracta d’un servei molt personalitzat, exclusiu i per a grups de màxim 3 o 4 persones.

Interpretació jurada

La interpretació oficial per excel·lència utilitzada exclusivament per donar fe pública del que s’ha dit i traduït en un acte en el qual el client vulgui i estigui obligat a atorgar-li un valor legal oficial. L’intèrpret jurat està autoritzat pel Ministeri d’Afers Exteriors i/o la Generalitat de Catalunya i plenament habilitat a nivell legal per comparèixer davant dels fedataris públics, jutges, fiscals, advocats, etc.

Interpretació d’enllaç

L’opció més econòmica i senzilla de totes les interpretacions. Un professional, amb un mínim de 3 anys d’experiència en petites reunions o acompanyaments, ideal per a aquells actes sense càrrega protocol·lària i de reduïdes dimensions. Un servei a l’abast de tothom, flexible en les seves modalitats (interpretació especialitzada o no especialitzada) i amb la mateixa garantia de qualitat que les anteriors interpretacions.

Lloguer d’equips

Tot el necessari perquè la vostra interpretació funcioni.

Cabines homologades segons les normes ISO, radiadors, emissores i receptors infrarojos i digitals d’última generació per a les vostres interpretacions simultànies.

Micros de conferència digitals i sense fil per a les vostres interpretacions consecutives. Auriculars portàtils sense fil per a les vostres visites guiades amb interpretació d’enllaç o acompanyant. En definitiva, totes les opcions tecnològiques d’equips especialitzats només en interpretació.