Interpretació jurada

La interpretació oficial per excel·lència utilitzada exclusivament per donar fe pública del que s’ha dit i traduït en un acte en el qual el client vulgui i estigui obligat a atorgar-li un valor legal oficial. L’intèrpret jurat està autoritzat pel Ministeri d’Afers Exteriors i/o la Generalitat de Catalunya i plenament habilitat a nivell legal per comparèixer davant dels fedataris públics, jutges, fiscals, advocats, etc.