Traducció jurada

Dins de la traducció escrita, la traducció jurada mereix una menció a part. Quan el document a traduir està obligat a constituir-se en document oficial de curs legal per donar-ne fe pública davant de notaris, jutges, fiscals, advocats o institucions públiques com universitats, registres o ambaixades, posem a la vostra disposició els millors traductors jurats oficials del país, amb la seva signatura i segell reconeguts legítimament pel Ministeri d’Afers Exteriors i/o la Generalitat de Catalunya.