Avaluació lingüística en seleccions de personal

Un producte dissenyat per donar resposta a la creixent demanda de personal lingüísticament qualificat i, sobretot, lingüísticament adaptat a les tasques específiques que desenvolupa cada persona en la vostra empresa. A RC només avaluem el perfil lingüístic del candidat, però ho fem amb el rigor i la certesa de 47 anys d’experiència.

El nostre nivell d’exigència s’avaluarà en cada cas particular a través de 5 fases de treball eliminatòries, predeterminades amb el client inicialment.