Transcripcions

El nostre personal qualificat en estudis d’enregistrament i en programari adequats us transcriurà les vostres gravacions de reunions, ponències i presentacions a text escrit, i fins i tot us les traduirà, si escau.