Interpretació d’enllaç

L’opció més econòmica i senzilla de totes les interpretacions. Un professional, amb un mínim de 3 anys d’experiència en petites reunions o acompanyaments, ideal per a aquells actes sense càrrega protocol·lària i de reduïdes dimensions. Un servei a l’abast de tothom, flexible en les seves modalitats (interpretació especialitzada o no especialitzada) i amb la mateixa garantia de qualitat que les anteriors interpretacions.