Correcció

Perquè la comunicació escrita sigui efectiva, és necessari que els textos redactats siguin clars i s’adaptin a les necessitats específiques de cada context. Moltes empreses disposen de personal qualificat per redactar informes en llengües estrangeres, especialment en català, però de vegades haurien de passar una revisió ortogràfica i d’estil.

A RC us ho fem dins de la millor relació qualitat-preu-producte. Un text ben redactat i ben escrit sempre serà sinònim de qualitat i contribuirà a la vostra bona imatge.