Traducció escrita

Un producte clàssic, però que pocs ofereixen amb un valor afegit: la correcció interna, tant lingüística com de format, abans de lliurar la traducció al client, la preparació de briefings terminològics i pautes lingüístiques abans de començar a traduir i la predisposició a implementar protocols extraordinaris de treball, com l’assessorament cultural en documents amb finalitat publicitària o la correcció tipogràfica de galerades d’impremta, un cop lliurada la traducció al client. A RC, deixem que el client triï entre una traducció objectiva o una traducció subjectiva.

Per a projectes de gran volum i amb un termini de lliurement just, organitzem equips de treball dirigits per un coordinador responsable, el qual en fa un seguiment complet i així en garanteix la qualitat i la coherència.