instalaciones

Instal·lacions

Portem molts anys assessorant tècnicament enginyers i arquitectes en la construcció i l’equipament d’auditoris i sales de conferència amb traducció simultània. Una prova n’és el conveni de col·laboració subscrit entre RC i l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Som experts en el nostre camp: orientació de cabines, materials de seguretat, insonorització i visibilitat de cabines, normes ISO i tots els aspectes lingüístics tècnics que molts professionals de la construcció necessiten saber.