Implant lingüístic

Un producte nou creat a la mida justa dels temps que corren. L’implant o “traductor a casa” us garantirà sempre la màxima confidencialitat dels documents a traduir, corregir o transcriure, ja que no sortiran mai de la vostra oficina. Així mateix, podreu anar improvisant sobre el document original abans del redactat final, tot maximitzant el vostre temps de treball i utilitzant qualsevol programa informàtic per molt atípic que sigui.

RC sempre us enviarà el professional més capacitat d’acord amb la seva disponibilitat de temps, el camp temàtic d’especialització del document a traduir i la combinació lingüística requerida (sempre nadius).